Zandbakken en hygiene

Zandbakken in de buitenlucht

 

 Het speelzand in zandbakken is zeer gevoelig voor vervuiling. Deze vervuiling kan op verschillende manieren ontstaan:

- Biologische verontreiniging: bijvoorbeeld etensresten en toxocara
- Natuurlijke verontreiniging: bijvoorbeeld bladeren en gras

Deze twee verontreinigingen vormen niet direct een gevaar, echter het bewerkstelligt wel een groot risico dat er
bijvoorbeeld muizen, ratten, vogels, honden en katten op af komen, waardoor de uitwerpselen van deze ongenode
gasten wel in het zand terechtkomen. Deze uitwerpselen kunnen spoelwormen bevatten. De eitjes van deze wormen kunnen in het zand terechtkomen. Via hand-mondcontact kunnen kinderen worden besmet met deze eitjes.
Ziekteverschijnselen na besmetting zijn griepgeralteerd, zoals koorts, prikkelhoest en buikklachten. 
Er kunnen ook long- en leverklachten optreden.
De incubatietijd van de eitjes, alvorens deze infectueus worden is 1-3 weken. Vervolgens kunnen ze wel een jaar lang een besmettingsbron vormen. Naast het regelmatig verversen van het zand, is het veel belangrijker dat in en rondom de zandbak preventieve maatregelen worden getroffen. Het afdekken van de zandbak is daarbij de meest effectieve manier om vervuiling van uitwerpselen van honden en katten te voorkomen. Niet in de zandbak eten is ook heel belangrijk, om zodoende besmettingsgevaar door aantrekking van insecten tegen te gaan. Limonade, snoep of andere zoetigheden trekken mieren, wespen en bijen aan. Deze insekten zijn niet alleen vervelend, maar sommigen kunnen ook lelijk steken.

- Andere verontreinigingen, zoals stenen, straatvuil, glas, plastic, peuken, blikjes of drugsgerelateerd afval, komt ook veel voor in open zandbakken.

Om bovenstaande zoveel mogelijk te beperken is het afdekken, met een vochtdoorlatend systeem, van de zandbak
onontbeerlijk. Dit kan bijvoorbeeld met een net of een deksel. Het nadeel van een net is dat er mee gesleept moet
worden en dat het eenvoudig door onbevoegden is los te maken en/of mee te nemen. Een stevige waterdoorlatende
deksel die op eenvoudige wijze geopend en gesloten kan worden, en op slot kan, is de meest ideale oplossing.
Klik hier voor een afsluitbare zandbak