Speciale aandacht voor 'de kinderopvang'

Momenteel besteedt Pamplay extra aandacht aan de sector Kinderopvang.
De kinderen mogen natuurlijk niet de dupe worden van allerlei bezuinigingen die 'de grote mensen' op- en uitvoeren. 

Daarom heeft Pamplay een aantal prijzen van speeltoestellen, speciaal geschikt voor deze sector, drastisch verlaagd.
Deze relatief goedkope toestellen zijn zowel voor binnen- alsook voor buitengebruik in de tuin
Leuke speelhuisjes, karretjes en zelfs de alom bekende Vliegende Hollander, zijn allemaal voor betaalbare prijzen te verkrijgen bij Pamplay Speeltoestellen in Zuidlaren.

Wilt u direct naar de aanbiedingen KLIK HIER

Wilt u meer informatie over Kinderopvang;

Wet Kinderopvang  -  Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen

Wist u dat:

Heeft u een kinderopvangorganisatie, zoals een kindercentrum, gastouderopvanglocatie of een peuterspeelzaal?
Dan moet u een pedagogisch beleidsplan hebben.
U maakt het beleidsplan voor uw aanvraag tot registratie in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

In het beleidsplan geeft u uw visie op de omgang met kinderen en werkt de volgende onderwerpen uit:

- Hoe waarborgt u de emotionele veiligheid?
- Hoe bevordert u de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties?
- Hoe vindt de overdracht van normen en waarden plaats?

In het pedagogische beleidsplan voor Kindercentra vermeldt u ook:

- de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen
- bij welke activiteiten de kinderen hun stamgroep verlaten
- hoe de leidsters bij hun wekzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen
- hoe de achterwacht geregeld is in geval van benodigde ondersteuning bij calamiteiten

In het pedagogische beleidsplan voor gastouderbureaus vermeldt u ook:

- de samenstelling van het aantal kinderen dat door de gastouder* wordt opgevangen
- de eisen die u aan gastouderschap stelt
- de beschikbare slaap- en speelruimte voor alle aanwezige kinderen. Dit geldt voor binnenshuis en de evt. tuin en/of andere buitenruimte.

* Het aantal kinderen die u maximaal als gastouder mag opvangen:

- max 6 kinderen van 0 tot 13 jaar, incl. eigen kinderen tot 10 jaar
- max 5 kinderen jonger dan 4 jaar, incl. eigen kinderen tot 4 jaar
- max 4 kinderen van 0 tot 1 jaar, incl. eigen kinderen

Er moet voldoende slaapruimte en speelruimte aanwezig zijn voor de

Zelf gastouder worden:
Hoe kan ik gastouder worden bron Rijksoverheid
Welke eisen gelden er voor gastouderopvang  bron Rijksoverheid
Diplomalijst gastouders