Speeltoestellen in de kinderopvang

Speeltoestellen*; beheer en onderhoud

Als eigenaar van een kinderopvangorganisatie ben je automatisch verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van speeltoestellen. Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft met een Kamerbrief laten weten dat het niet langer meer nodig is om hiervoor een logboek bij te houden.

 

Administratieve druk

Met deze maatregel wil se de administratieve lastendruk op ondernemers verlagen. Uit een onderzoek van Adviesbureau Berenschot is bovendien gebleken dat logboeken geen bijdrage leveren aan de veiligheid van speeltoestellen. Het is nu aan de ondernemer zelf om op praktische wijze toonbaar te maken dat het toestel veilig is voor de gebruiker.dat kan op allerlei manierenen in overleg met de toezichthouder van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Minder ongelukken

In 1997 werd het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) in het leven geroepen om het aantal ongelukken met speeltoestellen terug te dringen. De wet wordt regelmatig geevalueerd. Ook nu weer blijkt dat de invoering van de WAS wel degelijk leidt tot minder ongevallen. voor attractietoestellen is het aantal ongeveer gedaald met 22 procent en voor speeltoestellen met 8 procent.

Consument en Veiligheid

Voor ondernemers in de kinderopvang is alleen de regelgeving voor de speeltoestellen relevant. Op de website Consument en Veiligheid is te lezen hoe speeltoestellen beheerd en onderhouden moeten worden. Ook zijn daar alle speeltoestellen te vinden, met daarin de eisen aan plaatsing en onderhoud.

Bron: Nieuwsbrief Brancheorganisatie Kinderopvang

*=Wanneer valt een toestel onder de wet voor speeltoestellen?

Alle speeltoestellen op (semi-)openbaar terrein vallen onder deze wet (WAS). Een speeltoestel op bijvoorbeeld het eigen terrein van een restaurant, sportclub of kinderopvang valt ook onder deze wet.Alleen een speeltoestel dat voor privegebruik in eigen achtertuin van een woonhuis staat, valt niet onder de wet voor speeltoestellen.

Wanneer ben ik beheerder van een speeltoestel?

In principe is de eigenaar/huurder van de grond onder het speeltoestel verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms wordt die verantwoordelijkheid overgedragen aan anderen (school, speeltuin, sportvereniging, enz)

Wanneer is iets uit de natuur een speeltoestel?

Een boom is geen speeltoestel, maar een boom die bewerkt is om op te kunnen spelen is wel een speeltoestel. Natuurlijke elementen die niet onder deze wet vallen moeten natuurlijk ook veilig zijn. Kijk bij twijfel op www.vwa.nl (zoek op speelbossen) of klik hier