Duurzaam ondernemen.....

.... is MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan voor kleinere bedrijven

 Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruiken de kleinere bedrijven meestal de term Duurzaam Ondernemen. De theorethische achtergonden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. De kleinere bedrijven richten zich bij het vormgeven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers). Vaak wordt pas in een veel later stadium aandacht besteed aan communicatie, zoals duurzaamheidsverslagen, of overleg met klanten en leveranciers, waarbij ook de maatschappelijke kant in beeld komt.
Een praktische definitie voor duurzaam ondernemen die gehanteerd wordt, is:

"Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie"

Zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Als ondernemer heeft u zelf een verantwoordelijkheid als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Steeds meer bedrijven en brancheorganisaties zijn aan de slag met MVO

Verantwoordelijkheid bij bedrijven

Aan de slag gaan met MVO betekent:

* De risico's voor mens en milieu in uw productieketen in kaart brengen
* Maatregelen nemen om deze risico's te voorkomen en te verminderen en verantwoording geven over hoe u de effecten aanpakt.
* Uw invloed gebruiken om de situaties te verbeteren

Alles over Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).....

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk...

MVO risico-analyse

Nieuws

Documenten en publicaties

Kamerbrief Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, resultaten Transparantiebenchmark 2013, nieuwe criteria en opzet van de Transparantiebenchmark

Evaluatie Transparantiebenchmark

Criteria Transparantiebenchmark 2014

bron: Rijksoverheid